u bent niet ingelogd - -
Hof van Watervliet is een open ontmoetings- en welzijnshuis van Christelijke Mutualiteit Brugge, sprankelend van creativiteit en gezondheid...
19 december 2018
HET LICHT VAN DE CIRKEL

HET LICHT VAN DE CIRKEL

- anders kijken naar Kerst -

Het verhaal rond de geboorte van Jezus kennen we wellicht allen min of meer.

Doch welke boodschap schuilt er in deze mythe? Een boodschap die zo belangrijk blijkt dat ze bewaard is gebleven en 20 eeuwen heeft getrotseerd?

Begrijpen we die boodschap nog? Kunnen we de mythe nog lezen?

Misschien zitten we vast aan de letterlijke betekenis van de woorden… Misschien hebben we het wat moeilijk om te doorgronden wat achter de taferelen tot ons allen spreekt?

En de cirkel van onwetendheid te doorbreken om door te stoten tot het Licht van de cirkel die in elk mens rust?

Het kerstverhaal zou kunnen gaan over elk van ons.

Over de aangekondigde geboorte van het kerstkind ín ons.

Over de geboorte van het Licht ín ons.

In dialoog anders kijken naar kerst? 

geschreven door Lectorium Rosicrucianum v.z.w.
07 januari 2019
DE KLEINE PRINS (1)

 

De Kleine Prins”, een sprookje van A. de Saint-Exupéry, verschilt schijnbaar volkomen van het andere werk van deze auteur, realistische verhalen over de pionierstijd van de luchtvaart, doorweven met bedenkingen over het mens-zijn en de relatie van de mensen tot de kosmos.

 

Het werd geschreven in 1943, toen de auteur in de USA wachtte op toelating om opnieuw te mogen vliegen, en, afgezien van het feit dat het een totaal andere literaire vorm heeft, is het ook bijzonder dat de schrijver de illustraties zelf maakte en daarbij van de drukker een exacte weergave van de kleuren eiste. Zo wordt het pak van het prinsje dat eerst groen is, op het einde geel of goudkleurig.

 

Toch is dit mooie en gevoelige  kinderverhaaltje veel meer dan een verhaaltje. Het zit vol met universele symbolen, die wijzen op een soort van inwijdingsverhaal. Het is niet voor niets dat sommigen in dit sprookje het bewijs zagen dat de auteur een vrijmetselaar was.

 

Alles wijst er op dat de Saint-Exupéry door de humanitaire catastrofe, die de tweede wereldoorlog was, in een diepe crisis geraakte, die hem verplichtte tot een bezinning over de zin van het bestaan.

 

Over deze zin gaat ook “De Kleine Prins”. Die zin, hoezeer hij ook praktische consequenties heeft, kan moeilijk in abstracte begrippen gevat en overgedragen worden . “Maar ogen zijn blind” zegt het prinsje “met het hart moet men zoeken.” Met een hart dat rein is, zoals het hart van een kind.

 

geschreven door Lectorium Rosicrucianum v.z.w.
04 februari 2019
DE KLEINE PRINS (2)

"Leven wil zeggen: langzaam geboren worden. Het zou al te gemakkelijk zijn, als er kant en klare zielen zouden worden uitgeleend." (A. de Saint-Exupéry).

 

Voor de schrijver van "De Kleine Prins" is de mens niet zozeer een raadsel, alswel een opdracht. Zijn gehele werk ademt zijn bezorgdheid uit, over het wezen en het lot van de mens. In het begin van zijn carrière geloofde hij nog dat de vooruitgang, de verstandelijke ontwikkeling en de technische realisaties, een nieuw type mens zouden doen ontstaan, al was hij ook toen al een beetje kritisch over de kleinburgerlijke gezapigheid en het gebrek aan ’envergure’ bij de meesten van zijn tijdgenoten.

 

In de periode die de tweede wereldoorlog voorafging wordt hij pessimistischer: er is een of andere macht die de ontplooiing van de mens verhindert, de "machine à emboutir", de vormpers die ieder mens in een keurslijf dwingt, zodat hij dienstbaar wordt aan deze onzichtbare maar dwingende macht: "Wat mij dwarszit", schrijft hij, "is dat in elk van deze mensen een Mozart wordt vermoord."

 

Het begin van de tweede wereldoorlog verscheurt zijn ziel: de Franse luchtmacht is absoluut niet opgewassen tegen de Wehrmacht. Na de capitulatie in Frankrijk valt de vriendengroep van de Saint-Exupéry in twee delen uiteen: een groep vlucht naar Engeland  waar ze verder vechten; een andere groep collaboreert, vanuit de noodzaak tot levensbehoud. En tussen beide groepen ontstaat een dodelijke haat.

 

Tijdens de periode van gedwongen nietsdoen – als hij wacht op de toelating om de oorlog in te gaan, en verscheurt door zijn gevoelens – krijgt hij het inzicht dat zal leiden tot de creatie van de "Kleine Prins". Om een nieuwe mens te worden, om de "roos" tot bloei te brengen, is er een buitenaardse factor nodig, een klein gouden prinsje. Dit inzicht is op een meesterlijke wijze verwoord in het sprookje, het laatste literaire werk van een groot mens.

geschreven door Lectorium Rosicrucianum v.z.w.
een initiatief van CM Brugge © Hof van Watervliet 2009 - Oude Burg 27, 8000 Brugge - 050 44 03 77 - hofvanwatervliet.brugge@cm.be

Het secretariaat is open van maandag tot en met vrijdag telkens in de voormiddag van 9 tot 12 uur.