u bent niet ingelogd - -
Hof van Watervliet is een open ontmoetings- en welzijnshuis van Christelijke Mutualiteit Brugge, sprankelend van creativiteit en gezondheid...
28 maart 2018
De navolging van Christus

In dit werk probeert de schrijver tot troost en bemoediging te zijn voor iedereen die het geestelijke pad bewandelt. En tegelijkertijd klinkt ook zijn eigen innerlijke strijd door, maar hij weet dat het tijdelijke moet zwichten voor het eeuwige. Hij kan in deze tijd tot coach zijn voor hen die verinnerlijking betrachten. Hij geeft raadgevingen en tips die leiden tot inzicht en verdieping, en werkt zo verhelderend als we onszelf hierin herkennen.


De opera ’De Toverfluit’ kent al eeuwenlang veel bewonderaars. Dit is voor een groot deel te danken aan de magistrale muziek, geschreven door het muzikaal genie W.A. Mozart. Maar ook het ongewone verhaal met zijn personages en symboliek blijkt van zeer hoge kwaliteit te zijn en heeft een onverwachte spirituele diepgang.

 

De opera ’DE TOVERFLUIT’ kent al eeuwenlang veel bewonderaars. Dit is voor een groot deel te danken aan de magistrale muziek, geschreven door het muzikaal genie W.A. Mozart. Maar ook het ongewone verhaal met zijn personages en symboliek blijkt van zeer hoge kwaliteit te zijn en heeft een onverwachte spirituele diepgang.

Vandaar dat het Lectorium Rosicrucianum, dat een platform is ter ondersteuning van het hermetisch en gnostiek gedachtengoed, het een goed idee achtte om eens voorbij de muziek te gaan en stil te staan bij de spirituele aspecten van dit wonderlijke verhaal.

 De themanamiddag, in de vorm van een kringgesprek, wordt opgeluisterd met enkele muzikale fragmenten.

geschreven door Lectorium Rosicrucianum v.z.w.
een initiatief van CM Brugge © Hof van Watervliet 2009 - Oude Burg 27, 8000 Brugge - 050 44 03 77 - hofvanwatervliet.brugge@cm.be

Het secretariaat is open van maandag tot en met vrijdag telkens in de voormiddag van 9 tot 12 uur.