u bent niet ingelogd - -
Hof van Watervliet is een open ontmoetings- en welzijnshuis van Christelijke Mutualiteit Brugge, sprankelend van creativiteit en gezondheid...
22 oktober 2018
Ons dagelijks leven alsoefening

 

ONS DAGELIJKS LEVEN ALS OEFENING

- de weg tot verandering -*

“Het slagen van het innerlijk werk is de vrucht van menselijke rijpheid. De voorwaarden voor het rijpen zijn: de omzetting van het kleine ik, dat alleen op de wereld gericht is, bang voor pijn en leed, en het komen tot besef van ons ingeschapen, transcendente wezen, het ons daarvoor openstellen en dit te ontplooien. Daartoe moeten we houdingen en gewoonten die dit in de weg staan oplossen, ernst maken met ervaringen  die dit innerlijke leven leiden en daarvan getuigen; we moeten betrouwbare houdingen, die overeenkomstig het wezen zijn, aankweken en vooral trouw zijn in het voortgaan van de innerlijke weg.“

 

Uit “Ons dagelijks leven als oefening“ van Karlfried Graf Dürckheim

 Op onze bijeenkomst willen we anticiperen op de rijke inhoudelijkheid van dit boekje.

 

geschreven door Lectorium Rosicrucianum v.z.w.
17 november 2018
MET OPEN DEUR

MET OPEN DEUR

- een ontmoeting met de Werkelijkheid -

J. Anker Larsen (1874-1957) behoort tot de groten uit de wereldliteratuur. Deze vandaag minder gekende auteur werd in zijn tijd vergeleken met Dante, Dostojewski, Proust en Tagore. Zijn bekendste romans zijn: ’De steen der wijzen’, ’Martha en Maria’, ’Olsens dwaasheid’ en ’Heiliging’.

Liefhebbers herkennen onmiddellijk de spirituele ondertoon in zijn romans. Deze schrijver-regisseur geeft in zijn werk blijk van een grote levenswijsheid en innerlijke diepgang. Ook is hij als spiritueel zoeker regelmatig gedwongen geweest zijn eigen waarheden te herzien, hetgeen hij dan ook moedig gedaan heeft. Deze innerlijk evolutie wordt beschreven in het boek ‘Met open deur’, dat met recht zijn spiritueel testament kan genoemd worden. Het bevat zeer heldere levenslessen die behulpzaam kunnen zijn op het spirituele pad.

 Vandaar dat het Gouden Rozenkruis dit boek terug onder de aandacht wil brengen in een leeskring. Tijdens deze leeskring trachten we – als gelijkgezinde zoekers – met behulp van dit boek de universele waarheid en wijsheid uit te diepen en met elkaar te delen.

geschreven door Lectorium Rosicrucianum v.z.w.
25 november 2018
DE MUZIEK VAN DE ROOS

De roos, de koningin van de bloemen, kan een bijzondere uitwerking hebben op de mens.

 

Van oudsher hebben rozen de mensheid steeds bekoord, gefascineerd, maar ook geïnspireerd: haar wonderschone vorm, haar kleuren, haar heerlijke geuren; zelfs een blinde houdt van deze bloem om haar geur.

 

Onbewust of bewust is de roos het zinnebeeld van wat ons diep in het hart beweegt.

 

We verdiepen ons deze keer in haar bijzondere relatie met de muziek.

geschreven door Lectorium Rosicrucianum v.z.w.
een initiatief van CM Brugge © Hof van Watervliet 2009 - Oude Burg 27, 8000 Brugge - 050 44 03 77 - hofvanwatervliet.brugge@cm.be

Het secretariaat is open van maandag tot en met vrijdag telkens in de voormiddag van 9 tot 12 uur.