u bent niet ingelogd - -
Hof van Watervliet is een open ontmoetings- en welzijnshuis van Christelijke Mutualiteit Brugge, sprankelend van creativiteit en gezondheid...
26 februari 2018
Wat hebben verhalen ons te vertellen?

Van oudsher wordt ons verhaald en verteld, en wij worden erdoor geboeid. Ouders en ouderen brengen verhaaltjes voor de kinderen; maar vaak blijken die verhalen helemaal niet zo "kinderlijk" te zijn, doch een grote diepgang te hebben.

Hoe ontstaan die verhalen? Wat geven ze ons mee?

 Enkele verhalen worden gebracht; u luistert en …

geschreven door Lectorium Rosicrucianum v.z.w.
04 maart 2018
VEGETARISME - respect voor het leven

"Als er bij het laatste oordeel toevallig een paard in de jury zit, dan ziet het er voor de mensheid niet goed uit" (G.B. Shaw)

De mensheid heeft met de dierenwereld een speciale relatie. Niet alleen delen we dezelfde leefruimte, ook een deel van onze voedselvoorziening delen we met de dieren.

Die relatie gaat uit van een houding als: "Dieren lijden geen pijn, want ze hebben geen bewustzijn, want ze kunnen niet spreken" (een Nederlandse hoogleraar over vivisectie), tot het bewonderende inzicht dat sommige vogels intelligent genoeg zijn om werktuigen te fabriceren waarmee ze gemakkelijker aan eten geraken. Dieren als prooi, dieren als levensgezel, dieren als concurrenten, ze zijn het allemaal.

Dieren en mensen hebben vooral hun astrale, emotionele, voertuig gemeen, hetgeen L.F.C. Mees ertoe bracht te schrijven: "Dieren ZIJN wat mensen HEBBEN" (Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist).

Zijn vegetarisme en respect voor alle leven misschien niet meer dan een gril van een verweekte samenleving? Maar moet onze vraag niet veel dieper gaan? Wat te denken van een werkelijkheid waarin het ene levende wezen het andere moet opeten om zelf te blijven leven? Vegetarisme en respect zijn geen doel op zich, het zijn voorwaarden om een totaal andere werkelijkheid binnen te kunnen gaan.

geschreven door Lectorium Rosicrucianum v.z.w.
28 maart 2018
De navolging van Christus

In dit werk probeert de schrijver tot troost en bemoediging te zijn voor iedereen die het geestelijke pad bewandelt. En tegelijkertijd klinkt ook zijn eigen innerlijke strijd door, maar hij weet dat het tijdelijke moet zwichten voor het eeuwige. Hij kan in deze tijd tot coach zijn voor hen die verinnerlijking betrachten. Hij geeft raadgevingen en tips die leiden tot inzicht en verdieping, en werkt zo verhelderend als we onszelf hierin herkennen.