u bent niet ingelogd - -
Hof van Watervliet is een open ontmoetings- en welzijnshuis van Christelijke Mutualiteit Brugge, sprankelend van creativiteit en gezondheid...
21 januari 2018
Een Nieuw Jaar viern

EEN NIEUW JAAR VIEREN

- Het Gouden Rozenkruis nodigt uit -

Wij nodigen al onze belangstellenden, maar ook in het bijzonder nieuwe geïnteresseerden, van harte uit om met ons het nieuwe jaar in te zetten.

 

Breng iets lekkers mee en een tekstje - een "nieuwjaarsbrief" - en zo vieren we samen "van oud naar nieuw". Er is ruime gelegenheid tot informele ontmoeting en uitwisseling.

 

toegang vrij, doch graag voor 12 januariaanmelden e-mail info@rozenkruis.be of sms 0485 - 84 93 86

geschreven door Lectorium Rosicrucianum v.z.w.
29 januari 2018
DE STEM VAN DE STILTE (H.P. Blavatsky)

Tijdens ons samenzijn willen we ons bezinnen over enkele korte fragmentjes geplukt uit het boekje “De Stem van de Stilte” van H.P. Blavatsky. Er wordt ruimte gelaten voor korte meditaties op basis van die teksten, alsook voor uitwisselen van gedachten daarover.

Die teksten zijn gebaseerd op een oud geschrift, waarvan de herkomst blijkbaar niet te achterhalen is. Voor hen die een reisgids wensen op de weg voorbij de tijdruimte­dimensie, waarin ons gehele wezen zo krachtig gevangen ligt, zullen deze teksten aanwijzingen geven tot het vinden van het Geestelijke Stiltegebied.

 Het primair contactpunt met dit stille krachtveld, dat een Levensveld is, ligt verborgen diep in het hart, en daar ligt de Hoeksteen voor de bouw van de Komende Nieuwe en Volmaakte in de Geest gerealiseerde Mens.

geschreven door Lectorium Rosicrucianum v.z.w.
07 februari 2018
Belasting en genezing in het levenslot van de mens. Christus en de nieuwe ordening van het karma

Van moeiljkheden en problemen in ons lot moeten we niet wegvluchten maar evenmin moeten we buitennissig verlangen naar alles wat mooi en goed is.  Een evebnwicht tussen beide is na te streven. Dan kan in het karmische gegeven dat daarmee samenhangt een nieuwe ordening tot stand komen.

Voordracht door Anton Kimpfler  in het Duits met vertaling

Organisatie: Centrum Antroposofie Brugge

geschreven door An Brone
een initiatief van CM Brugge © Hof van Watervliet 2009 - Oude Burg 27, 8000 Brugge - 050 44 03 77 - hofvanwatervliet.brugge@cm.be

Het secretariaat is open van maandag tot en met vrijdag telkens in de voormiddag van 9 tot 12 uur.