u bent niet ingelogd - -
Hof van Watervliet is een open ontmoetings- en welzijnshuis van Christelijke Mutualiteit Brugge, sprankelend van creativiteit en gezondheid...
07 februari 2018
Belasting en genezing in het levenslot van de mens. Christus en de nieuwe ordening van het karma

Van moeilijkheden en probleme in ons lot moeten we niet wegvluchten maar evenmin moeten we buitennissig verlangen naar alles wat mooi en goed is.  Een evenwicht tussen beide is na te streven.  Dan kan in het karmische gegeven dat daarmee samenhangt een nieu<e ordening tot stand komen.

Voordracht van Anton Kimpfler in het Duits met vertaling van 17.30u. tot 21.30u koffie of thee en broodje in de pauze

Organisatie: Centrum Antroposofie Brugge 

Inschrijving: an.brone@telenet of 050/335169

                   marie-anne.paepe@skynet.be of 050/344266

geschreven door An Brone
26 februari 2018
Wat hebben verhalen ons te vertellen?

Van oudsher wordt ons verhaald en verteld, en wij worden erdoor geboeid. Ouders en ouderen brengen verhaaltjes voor de kinderen; maar vaak blijken die verhalen helemaal niet zo "kinderlijk" te zijn, doch een grote diepgang te hebben.

Hoe ontstaan die verhalen? Wat geven ze ons mee?

 Enkele verhalen worden gebracht; u luistert en …

geschreven door Lectorium Rosicrucianum v.z.w.
28 maart 2018
De navolging van Christus

In dit werk probeert de schrijver tot troost en bemoediging te zijn voor iedereen die het geestelijke pad bewandelt. En tegelijkertijd klinkt ook zijn eigen innerlijke strijd door, maar hij weet dat het tijdelijke moet zwichten voor het eeuwige. Hij kan in deze tijd tot coach zijn voor hen die verinnerlijking betrachten. Hij geeft raadgevingen en tips die leiden tot inzicht en verdieping, en werkt zo verhelderend als we onszelf hierin herkennen.