Hof van Watervliet is een open ontmoetings- en welzijnshuis van Christelijke Mutualiteit Brugge, sprankelend van creativiteit en gezondheid...

Reservatie

CM-gezondheidspunt Sint-Michiels, Koninging Astridlaan 2, 8200 Sint-Michiels

De zalen  in het CM-leefpunt kunnen enkel door niet-politieke vzw’s, verenigingen en opleidingsinstellingen gehuurd worden. Elke nieuwe aanvraag wordt afzonderlijk bekeken. 

Reservaties verlopen via het secretariaat van het Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge, tel. 050 44 03 77. De aanvragen gebeuren steeds vóóraf en bij voorkeur per e-mail of schriftelijk. Bij een reservatie proberen we zoveel mogelijk met je specifieke vragen en wensen rekening te houden. We kunnen niemand een vast lokaal garanderen. Alleen reservaties tot maximum 12 maanden vóóraf, worden aanvaard.

Gebruikersovereenkomst

Bij reservatie wordt een digitale gebruikersovereenkomst opgemaakt.  Hierin staan de gemaakte afspraken en het huishoudelijk reglement.

De gebruikersovereeenkomst geldt als definitieve bevestiging van je reservatie.

Bij niet-naleving van het huishoudelijk reglement of bij niet-annulering van de reservatie zal een financiële compensatie aangerekend worden.  Gebeurt de annulatie binnen de week voorafgaand aan het geplande initiatief, dan worden onderhoudsforfait en materiaalkosten eenmalig aangerekend.

Onderhoudsforfait

Voor het gebruik van de zalen wordt een onderhoudsforfait aangerekend.  Dit forfait is zeer democratisch (voor verlichting, verwarming, sanitair en onderhoud).

Het onderhoudsforfait wordt bepaald per dagdeel: voor-, namiddag of avond.

Afwas

Je moet alles zelf afwassen en in de keuken terugzetten. We vragen om het leeggoed in de bakken te plaatsen.

Gebruik accommodatie

De accommodatie wordt iedere dag opengesteld.  Het begin- en einduur van jouw activiteit kan liggen tussen 08.00 en 22.30 uur. 

De twee zalen zijn mooi en degelijk ingericht.  We rekenen erop dat je als gebruiker zorgzaam omgaat met materiaal en meubilair.

De zalen vind je altijd in een basisopstelling.  Als gebruiker ben je verantwoordelijk om na de activiteit de zaal in dezelfde opstelling terug te plaatsen.

We verwachten dat je de zaal in dezelfde staat verlaat als bij het binnenkomen: tafels vegen, lichten doven, ramen dicht, ...

Afrekening

De afrekening gebeurt nadien en via overschrijving.

Je ontvangt van ons per post of via mail een overzicht van de gemaakte kosten: onderhoudsforfait, verbruikte dranken en eventuele andere kosten.

We rekenen erop dat je het verschuldigde bedrag binnen de maand stort op onze rekening.

een initiatief van CM Brugge © Hof van Watervliet 2009 - Oude Burg 27, 8000 Brugge - 050 44 03 77 - hofvanwatervliet.brugge@cm.be

Het secretariaat is open van maandag tot en met vrijdag telkens in de voormiddag van 9 tot 12 uur.