Hof van Watervliet is een open ontmoetings- en welzijnshuis van Christelijke Mutualiteit Brugge, sprankelend van creativiteit en gezondheid...

Reservatie

De zalen kunnen enkel door niet-politieke vzw’s, verenigingen en opleidingsinstellingen gehuurd worden. Elke nieuwe aanvraag wordt afzonderlijk bekeken. 

Reservaties verlopen via het secretariaat van het Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge, tel. 050 44 03 77. De aanvragen gebeuren steeds vóóraf en bij voorkeur per e-mail of schriftelijk. Bij een reservatie proberen we zoveel mogelijk met je specifieke vragen en wensen rekening te houden. We kunnen niemand een vast lokaal garanderen. Alleen reservaties tot maximum 12 maanden vóóraf, worden aanvaard.

Gebruikersovereenkomst

Bij reservatie wordt een schriftelijke of digitale gebruikersovereenkomst opgemaakt.  Hierin staan de gemaakte afspraken en het huishoudelijk reglement.

De gebruikersovereeenkomst geldt als definitieve bevestiging van je reservatie.

Bij niet-naleving van het huishoudelijk reglement of bij niet-annulering van de reservatie zal een financiële compensatie aangerekend worden.  Gebeurt de annulatie binnen de week voorafgaand aan het geplande initiatief, dan worden onderhoudsforfait en materiaalkosten eenmalig aangerekend.

Onderhoudsforfait

Voor het gebruik van de zalen wordt een onderhoudsforfait aangerekend.  Dit forfait is zeer democratisch (voor verlichting, verwarming, sanitair en onderhoud).

Het onderhoudsforfait wordt bepaald per dagdeel: voor-, namiddag of avond.

Audiovisueel materiaal

Voor bepaalde materialen wordt een forfait aangerekend.

wit bord met stiften
> gratis
flip-over met stiften
> gratis
micro
> gratis  (enkel zaal 7 en 14)
yogamatje
> gratis
projectietafel
> gratis
scherm
> gratis
CD
> gratis
beamer
> 12,00 euro (enkel zaal 4, 7 en 14) incl. BTW

draadloos netwerk in elke vergaderzaal

Het audiovisueel materiaal moet je vooraf, bij reservatie, aanvragen.
Het aangevraagde materiaal wordt gebruiksklaar in de zaal gezet.

Dranken

koffie, melk, suiker
> 6,00 euro (per thermos = 12 kopjes) incl. BTW
thee (per zakje)
> 1,00 euro incl. BTW
literfles water
> 2,00 euro (plat en bruis) incl. BTW
limonade
> 1,20 euro incl. BTW
ice-tea
> 1,20 euro incl. BTW
cola
> 1,20 euro incl. BTW
fruitsap
> 1,20 euro incl. BTW

cola zero

> 1,20 euro incl. BTW

 petfles water plat en spuit 50 cl

> 1,20 euro incl. BTW

Het is verboden eigen dranken mee te brengen.

Afwas

Tijdens de weekdagen:

  • Na de activiteit verzamel je alle glazen, koffiegerei en literflessen water op het bedieningswagentje of op het dienblad.  Je laat alles in de zaal staan.  Het weghalen en de afwas worden door ons gratis verzorgd.
  • Voor de afwas van dessertbordjes, bestek, taartenschotels en -scheppers wordt 0,10 euro per bestek gerekend.  Wie deze afwas zelf verzorgt, betaalt geen extra kosten.

Tijdens het weekend (vrijdagavond tot en met zondagavond):

  • Je moet alles zelf afwassen en in de keuken terugzetten.

Gebruik accommodatie

De accommodatie wordt iedere dag opengesteld.  Het begin- en einduur van jouw activiteit kan liggen tussen 08.30 en 22.30 uur.  In de week wordt de poort van het Hof van Watervliet om 23u gesloten.  In het weekend enkel open tijdens een activiteit.

Alle zalen zijn mooi en degelijk ingericht.  We rekenen erop dat je als gebruiker zorgzaam omgaat met materiaal en meubilair.

De zalen vind je altijd in een basisopstelling.  Als gebruiker ben je verantwoordelijk om na de activiteit de zaal in dezelfde opstelling terug te plaatsen.

We verwachten dat je de zaal in dezelfde staat verlaat als bij het binnenkomen: tafels vegen, lichten doven, ramen dicht, ..

Afrekening

De afrekening gebeurt nadien en via overschrijving.

Je ontvangt van ons per post of via mail een overzicht van de gemaakte kosten: onderhoudsforfait, audiovisueel materiaal, verbruikte dranken en eventuele andere kosten.

We rekenen erop dat je het verschuldigde bedrag binnen de maand stort op onze rekening.

Zaalverwijzing

Binnenin de twee gebouwen van het Hof van Watervliet zijn infoschermen voorzien.  Hierop krijg je telkens een overzicht van alle zalen.  Per dagdeel worden de activiteiten hierop vermeld.

In het gebouw is een duidelijke bewegwijzering aanwezig.

een initiatief van CM Brugge © Hof van Watervliet 2009 - Oude Burg 27, 8000 Brugge - 050 44 03 77 - hofvanwatervliet.brugge@cm.be

Het secretariaat is open van maandag tot en met vrijdag telkens in de voormiddag van 9 tot 12 uur.