Hof van Watervliet is een open ontmoetings- en welzijnshuis van Christelijke Mutualiteit Brugge, sprankelend van creativiteit en gezondheid...

Similes

De hoofddoelstelling van Similes is de familieleden en partners van personen met psychiatrische problemen kansen te geven om elkaar te ontmoeten. Uit deze ontmoetingen groeiden verdere doelstellingen zoals: het gesprek tussen instellingen, patiënt en familie vergemakkelijken, de families ruimer informeren over de wereld van de psychiatrie, bijdragen tot een optimale behandeling van de patiënt, bevorderen van de reïntegratie in het sociaal milieu, vooroordelen wegwerken, belangenbehartiging, juridisch advies geven en signaleren van problemen naar de betrokken instanties. Waar vroeger voornamelijk het accent werd gelegd op het verbeteren van de leefomstandigheden van de patiënt, wil Similes nu ook de contactmogelijkheden voor de familieleden beklemtonen. De Federatie van Vlaamse Simileskringen groepeert talrijke regionale en provinciale kringen die autonoom hun werking bepalen. Er is een aparte werking voor kinderen/jongeren van ouders met een psychiatrisch probleem (KOPP). In het algemeen worden er informatie- of gespreksbijeenkomsten georganiseerd en is er telefonische opvang. Naast het uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift wil de vereniging beleidsvoorbereidend werk verrichten (bijvoorbeeld in verband met de aanpassing van de wetgeving). Los van de Simileskringen werd de vzw Fonds Similes opgericht om individueel informatie en advies te geven bij beheersproblemen (bijvoorbeeld erfenis, geldbeheer). Er is een uitvoerige literatuurlijst met beschikbare brochures en publicaties.

Bijeenkomsten in het CM-ontmoetingscentrum in St-Michiels, ongeveer 1 donderdagavond per maand. Exacte info te vinden op de site.


contactgegevens

Similes West-Vlaanderen 
Drongenplein 26
9051 Drongen   
09 216 88 04   
elke.de.groote@similes.be

www.similes.be

een initiatief van CM Brugge © Hof van Watervliet 2009 - Oude Burg 27, 8000 Brugge - 050 44 03 77 - hofvanwatervliet.brugge@cm.be

Het secretariaat is open van maandag tot en met vrijdag telkens in de voormiddag van 9 tot 12 uur.